Domateste Görülen Fungal Hastalıklar

Domateste Görülen Fungal Hastalıklar

Hepimizin bildiği gibi hastalık ve zararlılar sadece insanları değil aynı zamanda bitkilerin de yaşamlarını, gelişimlerini  büyük ölçüde etkiler. Hastalık ve zararlılar bitkilerde büyük kayba sebebiyet verir. Bu yüzden diğer tüm canlılarda olduğu gibi bitkilerde de hastalık ilk ortaya çıktığında erken teşhis edilmesi verimli ve etkin hastalık yönetimi için önemlidir. Ülkemizde ve Dünya’da en çok üretilen sebzelerden biri olan domateste  hastalıklardan çok fazla zarar görmektedir. Domateste görülen hastalıklara sebebiyet veren 600’den fazla zararlı tespit edilmiştir. Bunlar funguslar, bakteriler ve virüslerdir.

Fungal Hastalıklar

1. Antraknoz Hastalığı

Domateste Antraknoz Hastalığı
Domateste Antraknoz Hastalığı-2
Domateste Antraknoz Hastalığı-3
Domateste Antraknoz Hastalığı-4
Domateste Antraknoz Hastalığı-7
Domateste Antraknoz Hastalığı-10

 

Semptomları: 

Meyve semptomları en yaygın olanı olmakla birlikte gövde, yapraklar ve kökler de enfekte olabilir; domateste görülen bu hastalık meyvede karakteristik batık dairesel lezyonlara neden olur; üzerindeki girintiler görünür eş merkezli kahverengi ve sarı halkalara sahip olabilir; lezyon merkezleri olgunlaştıkça bronzlaşır ve küçük siyah mantar meyve gövdeleri (microsclerotia) ile noktalı hale gelir; lezyonlar çok büyüyebilir.

Sebep:

Mantar.

Hastalığın Gelişme Koşulları:

Sıcak havalar hastalığın ortaya çıkmasını destekler; ilkbaharın erken evrelerinde ortaya çıkar.

Mücadele Yöntemleri:

Meyve olgunlaşırken fıskiye sulamasından kaçının; ekinleri diğer solanaceae  olmayan bitkilerle değiştirin.

 

2. Erken Yanıklık Hastalığı

Domateste erken yanıklık hastalığı 1
Domateste erken yanıklık hastalığı 2
Domateste erken yanıklık hastalığı 3

Semptomları:

Domateste görülen erken yanıklık hastalığının semptomları, lezyon boyunca sarı bir klorotik bölge ile oval şekilli lezyonlar olarak başlar; enfekte yapraklarda konsantrik yaprak lezyonları görülebilir; damarlar arasındaki yaprak dokusu tahrip olur; şiddetli enfeksiyonlar yaprakların tamamen çökmesine neden olabilir; hastalık ilerledikçe yapraklar ciddi şekilde yanar ve bu da verimin düşmesine yol açar; domates sapları mantarla enfekte olabilir ve erken yaprak yanıklığı kök kanserine yol açabilir; kök kanserinin ilk belirtileri gövde üzerinde koyu kahverengi bölgelerin gelişmesidir; gövde kanserleri tüm gövdeyi kuşatmak için büyüyerek tüm bitkinin ölümüyle sonuçlanabilir; kanserli bölgenin üstünde ve altında vasküler dokuda kahverengi çizgiler bulunabilir; meyve semptomları, meyvenin omuzlarında küçük siyah v şeklinde lezyonları içerir (hastalık aynı zamanda siyah omuz olarak da bilinir); Meyvede eş merkezli halka desenli koyu benekler şeklinde lezyonlar da görülebilir; tarlada meyve lezyonları görülebilir veya pazara meyve nakli sırasında gelişebilir; lezyonlar, mantarın sporlanmasının neden olduğu kadifemsi bir görünüme sahip olabilir.

Sebep:

Mantar.

Hastalığın Gelişme Koşulları:

Bitkiler meyve verdikten sonra hastalık hızla yayılabilir; Hava kaynaklı sporların hareketi ve istila edilmiş toprakla temas, hastalığın yayılmasına neden olur.

Mücadele Yöntemleri:

Patojen içermeyen tohumlar kullanın veya yalnızca hastalıksız bitkilerden tohum toplayın.

En az iki yıl boyunca domatesleri ve ilgili mahsulleri değiştirin.

Siyah patlıcangiller ve tüylü gece gölgesi gibi hassas yabani otları ve rotasyon boyunca gönüllü domates bitkilerini kontrol edin.

Güçlü bitki büyümesini sürdürmek için uygun şekilde gübreleyin.

Özellikle potasyum ile aşırı gübreleme yapmayın ve hem azot hem de fosfor düzeylerini yeterli düzeyde muhafaza edin.

Yağmur, sulama veya çiy nedeniyle ıslandıklarında bitkilerde çalışmaktan kaçının.

Yaprakları kuru tutmak için üstten sulama yerine damla sulama kullanın.

Bitki etrafındaki hava akışını artırmak ve kurumayı kolaylaştırmak için bitkileri kazıklayın.

Nemi azaltmak ve kirlenmiş toprak ile yapraklar arasında bir bariyer sağlamak için plastik veya organik malç uygulayın.

Sonbaharda, patojenin bir sonraki yıla kadar hayatta kalma olasılığını azaltmak için enfekte olmuş bitkileri çıkarın veya gömün.

3. Fusarium Solgunluğu Hastalığı

Domateste Fusarium Solgunluğu 1
Domateste Fusarium Solgunluğu 2
Domateste Fusarium Solgunluğu 3

Semptomları:

Domateste görülen fusarium solgunluğu hastalığının semptomları ilk önce yaprak ortası veya bitkinin bir tarafında yaprakların sararması ve solması şeklinde ortaya çıkabilir; tek taraflı semptomlar, bitkinin semptomatik tarafını besleyen vasküler sistemdeki bir tıkanmadan kaynaklanır; hastalık ilerledikçe yaşlı yapraklar nekrotik hale gelir ve bitki solmaya başlar; enfekte bitkilerdeki meyve daha küçüktür ve verim azalır; yaprakların zarar görmesi meyveyi güneşe duyarlı hale getirir; gövde semptomları bakteriyel solgunlukla karıştırılabilir, ancak bakteriyel sızıntı testi negatif olacaktır; gövde dokusunun rengi kahverengi olur. Fusarium solgunluğunun daha sıcak, güney iklimlerde domates ekinlerinin tamamını yok ettiği bilinmektedir, ancak daha soğuk, daha kuzey iklimlerinde daha düşük sıcaklıklar nedeniyle biraz sınırlıdır. Fusarium solgunluğu, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’nın güney bölgelerinde yaygındır ve 30’dan fazla ülkede bildirilmiştir. Neyse ki, bu korkunç domates hastalığının salgınını kontrol etmek ve önlemek için yapabileceğiniz önlemler var.

Sebep:

Mantar. 

Hastalığın Gelişme Koşulları:

Hastalığın ortaya çıkması ılık, nemli toprağı tercih eder Fusarium solgunluğu domates üretiminde önemli bir sorun değildir, ancak hastalık yine de küçük kayıplara neden olabilir.

Mücadele Yöntemleri:

Fusarium solgunluğunu önlemeye yardımcı olmak için uygulamaya koyabileceğiniz birkaç kontrol yöntemi ve enfeksiyon yeterince erken yakalanırsa etkili olabilecek bir avuç tedavi seçeneği vardır. Çoğu mantar enfeksiyonunda olduğu gibi, olası enfeksiyonlara karşı, oluşmadan önce önlem almak için kontrol yöntemlerini uygulamak en iyisidir. Aşağıdaki önlemleri uygulayarak bahçenizdeki fusarium solgunluğuna ve diğer mantar enfeksiyonlarına karşı savunun:

Bitki hastalıklarına dayanıklı çeşitler. Hastalığa dirençli bitkiler, fusarium solgunluğunu önlemenin garantili bir yolu değildir, ancak hastalığa yakalanma olasılığını çok daha az hale getirirler. Paketin üzerinde F harfi ile işaretlenmiş çeşitleri arayın.

Amonyak bazlı azotlu gübre yerine nitrat bazlı bir gübre kullanın. Örneğin kalsiyum nitrat, domates bitkileriniz için kullanmak üzere iyi bir gübredir. Sadece bitkinizin hayatta kalması ve lezzetli meyveler üretmesi için ihtiyaç duyduğu temel besinleri sağlamakla kalmaz, aynı zamanda patojeni kontrol etmeye de yardımcı olur.

Küçük bahçelerde bile toprağı tütsülemek veya buğulamak inanılmaz derecede etkili bir tedavi olabilir. 

Alternatif olarak, üreticiler, fümigasyon veya buharlama yöntemlerine kıyasla benzer şekilde etkili olabilecek 6.5 ile 7 arasındaki pH seviyelerine ulaşmak için topraklarını basitçe değiştirebilirler.

Güzel, kalın bir malç tabakası, mantar büyümesine karşı savaşmak için çeşitli şekillerde yardımcı olacaktır. Üretken bir katman, toprak sıcaklıklarını yeterince düşük tutacak ve mantar sporlarının o ortamda büyümekte zorlanmasına neden olacaktır. Malçlama ayrıca bahçe yataklarındaki yabani otların azaltılmasına da yardımcı olacaktır. Birçok yabani ot, fusarium solgunluğu ve diğer mantar hastalıklarına ev sahipliği yapabileceğinden, yabani ot bakımına yardımcı olmak için malçlama, bir kazan-kazan senaryosudur.

Mahsul rotasyonu, fusarium solgunluğunu ve çok çeşitli diğer domates hastalıklarını önlemek için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biridir. Dört yılda bir aynı noktaya domates ekmeyin. Bu, bir hastalık olasılığını tamamen ortadan kaldırmaz, ancak kesinlikle bahçenizde ciddi enfeksiyon olasılığını azaltacaktır.

Temiz bahçe uygulamaları, özellikle bakteri veya mantar hastalıkları söz konusu olduğunda hastalıkların önlenmesinde uzun bir yol kat edebilir. Aşı ve diğer hastalıklar, enfekte maddeler ve kazıklar, toprak, bahçe aletleri ve ekipmanları, ayakkabılar, tohumlar, giysiler ve hatta bahçıvanın elleri gibi vücut parçaları yoluyla yayılabildiğinden, bahçe alanınızı güzel ve düzenli tutmak uzun bir yol kat edebilir. enfeksiyonu önlemeye doğru. Yeni bitkiler için her zaman mantarsız, steril bir ortam sağlamanız gerektiğinden, bu özellikle tohumlara veya fidelere başlarken önemlidir.

4. Kurşuni Küf Hastalığı

Kurşuni küf 1
Kurşuni küf 2
Kurşuni küf 3
Kurşuni küf 7
Kurşuni küf 8
Kurşuni küf 9

Semptomları:

Domateste görülen bu hastalık, toprak hattında veya hemen altında domates fidelerinde, genellikle gövdeyi saran bulanık gri-kahverengi bir lezyon olarak görülür, eğer sap kuşaklı ise, lezyonun üzerindeki bitkinin tüm kısımları solmaya başlar; enfekte çiçekler ve kaliksler gri sporlarla kaplanır; olgunlaşmamış meyve açık kahverengi veya gri renge döner ve çürür; Havadaki sporlarla enfekte olmuş yeşil meyveler, “hayalet lekeler” adı verilen dairesel beyaz halkalar geliştirir.

Sebep:

Mantar. 

Hastalığın Gelişme Koşulları:

Özellikle nemli koşullarda (yüksek tüneller ve seralar) her yerde bulunan Botrytis cinerea mantarının neden olduğu yaygın bir hastalık. Pek çok farklı bitkiye bulaşabilir ve tipik olarak ölü dokuda başlar.

Mücadele Yöntemleri:

Domateste görülen bu hastalıkla mücadele ederken yüksek tünel kenarlarını yuvarlayarak, havalandırmayı artırarak ve üstten sulamayı önleyerek nemi ve yaprak ıslaklığını düşük tutun.

Yoğun bitki örtülerinde aşırı nemden kaçınmak için bitkileri iyi yerleştirin.

Enfekte olmuş gövdeleri, yaprakları ve meyveleri çıkarın. Plastik bir torbaya koyun.

Yerdeki yaprak kalıntılarını temizleyin.

Öğleden sonra çiğ kuruduğunda bitkileri budayın.

Sağlıklı bitkileri ve meyveleri teşvik etmek için tutarlı ve yeterli toprak nemini koruyun.

Sezon sonunda tüm bitki kalıntılarını temizleyin.

Kalsiyum içeriğini artırmak için toprağı kireçlemek, bitkinin gri küfe duyarlılığını azaltmaya yardımcı olabilir.

 

5. Yaprak Küf Hastalığı

Yaprak küf hastalığı 1
Yaprak küf hastalığı 4
Yaprak küf hastalığı 7
Yaprak küf hastalığı 8
Yaprak küf hastalığı 6
Yaprak küf hastalığı 2

Semptomları:

Domateste görülen yaprak küfü hastalığı, ara sıra Long Island’da ve ABD’nin başka yerlerinde oluşur. Bu hastalık nemli koşullar altında gelişir. Bu nedenle, daha iyi hava hareketinin nemi azalttığı ticari üretim alanlarına göre bahçelerde ve korumalı ortamlarda (seralar ve yüksek tüneller) daha yaygındır.

Mantar patojeninin enfekte olabilmesi için yüksek neme (en az% 85 Bağıl Nem) ihtiyacı vardır. Yaprak yüzeyi ıslakken bulaşabilir. Yaprak küfü geniş bir sıcaklık aralığında (39 – 90 F) gelişebilir. Optimum sıcaklık 72-75 F’dir.

Belirtiler çoğunlukla yapraklarda gelişir ve önce yaşlı yapraklarda görülür. Üst yaprak yüzeylerindeki yaprak küf lekelerinin rengi soluk yeşilden sarıya doğru ilerler. Diğer yaprak hastalıklarının çoğunun aksine, açıkça tanımlanmış bir sınırdan yoksun oldukları için noktalar ayrı değildir. Bu nedenle etkilenen yapraklar, besin eksikliğinden dolayı genel bir sararmaya sahipmiş gibi görünebilir.

Sporlar, yaprakların alt yüzeyinde sarı lekelerin altında oluşur. Başlangıçta yeşilimsi kahverengi görünürler, yaşla birlikte daha koyu kahverengi olurlar ve kadifemsi bir görünüm geliştirirler. Şiddetli etkilenen yapraklar erken ölür.

Semptomlar bazen saplarda, yaprak saplarında, çiçeklerde ve meyvelerde de görülür. Enfeksiyon çiçekleri öldürebilir. Yeşil ve olgun meyvelerin gövde ucunda siyah, kösele bir çürüklük gelişebilir.

 

Yaprak küf hastalığı 10
Yaprak küf hastalığı 9

Yaprak küfüne neden olan mantarın önemli bir ilk kaynağı, patlıcangiller familyasındaki hassas yabani otlar dahil olmak üzere diğer enfekte bitkilerden elde edilen sporlardır. Sporlar rüzgar ve sıçrayan suyla kolayca hareket ettirilir. Bu patojen tohum kaynaklı olabilir. Yaprak küfü, domatesler aynı yere tekrar dikildiğinde tekrar ortaya çıkabilir çünkü patojen, sporlar olarak toprakta en az bir yıl veya önceki ekimden istila edilmiş bitki dokusunda yaşayabilir.

Yaşlı yapraklar üst yüzeyde soluk yeşilimsi sarı lekeler (belirgin kenar boşlukları olmaksızın) gösterir. Oysa bu lekelerin alt kısmı yeşil ila kahverengiye kadar kadifemsi mantar gelişimi gösterir. Hastalık ilerledikçe lekeler birleşebilir ve kahverengi görünebilir. Enfekte olan yapraklar kurur ve ölür, ancak bitkiye bağlı kalır. Mantar ayrıca çiçekleri ve meyveleri de enfekte eder. Etkilenen çiçekler siyahlaşır ve düşer. Etkilenen meyve başlangıçta sap ucunda pürüzsüz siyah düzensiz bir alan gösterir, ancak daha sonra batık, kösele ve kuru hale gelir.

Sebep: 

Mantar.

Hastalığın Gelişme Koşulları:

Hastalık, yüksek bağıl nemden kaynaklanmaktadır. Ayrıca serada domates mahsulünde sık görülen bir hastalıktır.

Mücadele Yöntemleri:

Yaprak küfü için yönetim uygulamaları arasında nemin yönetilmesi, domateslerin yetiştirildiği yerin değiştirilmesi, dirençli veya daha az duyarlı çeşitlerin seçilmesi, mantar ilaçlarının uygulanması ve son hasattan sonra domates bitkisi kalıntılarının giderilmesi veya toprağa derinlemesine dahil edilmesi yer alır.

Nem yönetimi, bu hastalık için özellikle önemli bir uygulamadır. Bitkiler arasında iyi boşluk bırakarak, açık bir alanda hakim rüzgar yönüne paralel sıralar yerleştirerek, bitkileri dikerek veya kafesleyerek ve fazla dalları ve ölü yaprakları budayarak bitkiler etrafında hava hareketini iyileştirin. Yaprakları ıslatan fıskiyeler kullanmak yerine bitkilerin tabanına su sağlayın. 

Tam güneşte domates yetiştirmek, yağmur sonrası yaprakların kurumasını kolaylaştıracaktır. Aşırı miktarda azotlu gübre kullanmaktan kaçının. Direnç, seraların ve yüksek tünellerin korumalı ortamına uyarlanmış birkaç çeşitte yetiştirildi. Dirençli çeşitlerin yaprak küfüne duyarlılığı değişebilir çünkü direnç, patojenin bilinen 12 ırkının tümü için etkili değildir.

Mevcut dirençli çeşitleri büyütün. Yaprağın ıslatılmasından ve suyun yukarıdan uygulanmasından kaçının. Bitkiler etrafında iyi hava sirkülasyonu sağlamak için uygun aralıkları izleyin. Enfekte olan bitki kalıntılarını çıkarın ve yakın. 

6. Septoria Yaprak Lekesi Hastalığı

Septoria yaprak lekesi 1
Septoria yaprak lekesi 2
Septoria yaprak lekesi 3

Semptomları:

Semptomlar domates gelişiminin herhangi bir aşamasında ortaya çıkabilir ve küçük, suya batırılmış lekeler veya yaşlı yaprakların alt tarafında dairesel grimsi beyaz lekeler şeklinde başlayabilir; lekeler grimsi bir merkeze ve koyu bir kenar boşluğuna sahiptir ve birleşebilirler; meyveli mantar gövdeleri, lekenin merkezinde küçük siyah benekler olarak görülebilir; lekeler ayrıca saplarda, meyve kalikslerinde ve çiçeklerde de görülebilir. Yakından incelendiğinde görülebilen çok küçük siyah benek boyutlu yapılar içeren taba rengi merkezlere sahip küçük koyu kahverengi lekeler Septoria yaprak lekesinin karakteristik özelliğidir. Siyah yapılar (pycnidia), mantar patojeni Septoria lycopersici’nin spor ürettiği yerdir. Septoria yaprak lekesine neden olan patojen tohum kaynaklı olabilir. Tohum kabuğu kotiledona yapıştığında, tohum üzerindeki herhangi bir patojen sporu su sıçratarak yaprak dokusuna kolayca taşınabilir, bu patojen bu şekilde yayılır.

Sebep:

Mantar.

Hastalığın Gelişme Koşulları:

Su sıçramasıyla yayılır; mantar bitki kalıntılarında kışı geçirir.

Mücadele Yöntemleri:

Sera ortamı, bitkilerin birbirine yakın paketlenmesi, su sıçramasını içeren günlük sulama ve yüksek nem nedeniyle bu ve diğer hastalıkların gelişmesi için ideal olabilir. Bitkiler, özellikle Septoria veya diğer patojenler için test edilmemiş veya tedavi edilmemiş tohumlardan yetiştirildiklerinde hastalık semptomları için rutin olarak incelenmelidir. Birinde hastalık gelişmesi durumunda çeşitleri olabildiğince ayrı tutun. Vantilatör kullanarak, günün erken saatlerinde az miktarda sulama yaparak, tepsileri açarak ve hazır olur olmaz fidanları seranın dışına taşıyarak yaprakların ıslanma süresini en aza indirin. Serada Septoria yaprak lekesi için dithane ve bazı bakır fungisitler (Cuprofix, Champ ve Champion dahil) kullanılabilir. Organocide, organik üretim için onaylanmış ve sera kullanımı için etiketlenmiş ve LIHREC’de 2008’de yapılan bir saha deneyinde iyi kontrol sağlayan bir botanik yağdır.

7. Verticillium Solgunluğu Hastalığı

Verticillium solgunluğu 1

Semptomları: 

Belirtiler önce alt yapraklarda görülür ve yukarı doğru yayılır; hastalığın ilk semptomları bitkinin alt yapraklarında sarı lekeler olarak görülebilir; hastalık ilerledikçe yapraklarda hızlı bir sararma meydana gelir; yaprak damarları kahverengiye döner ve yapraklarda kahverengi ölü noktalar belirir; yapraklar solabilir, sonra ölebilir ve bitkiden düşebilir; hastalık gövdeden yukarı doğru ilerler ve bitkinin bodurlaşmasına neden olur; bitkinin tepesindeki yapraklar yeşil kalır; meyvelerde sarı omuzlar gelişir ve verim azalır; yaprak kaybı meyvelerin güneşte haşlanmaya yatkın olmasına neden olur.

Sebep:

Mantar.

Hastalığın Gelişme Koşulları:

Verticillium solgunluğu, soğuk hava hastalığıdır. Güney Florida’da gündüz sıcaklıklarının 68 ° F ila 75 ° F olduğu kış aylarında görülür. Verticillium, esas olarak nötr ila alkali topraklarda meydana geldiğinden, Homestead ve diğer Florida Doğu Kıyısı üretim bölgelerinin çevresindeki alanlarda daha çok sorun teşkil etmektedir. Devletin diğer bölgelerinde nadiren görülür. Verticilliurn albo-atrum kök kıllarına nüfuz ettiğinde enfeksiyon meydana gelir. Mantar, suyun ve besinlerin normal yukarı doğru hareketine müdahale ederek ksilemi istila eder. Mantar ayrıca yaprakların solmasına ve lekelenmesine katkıda bulunan bir toksin üretir. Geniş ev sahibi aralığı, verticillium’un uzun süre toprakta kalmasına izin verir. Birçok yaygın yabani otlara saldırabilir ve çoğalabilir. Ek olarak, mantar ayrıca mevsimler arasında hayatta kalmasına yardımcı olan küçük siyah dinlenme cisimleri (mikrosklerotlar) üretir. Patojen ıslak topraklarda büyür. Domates ve patatesler, enfeksiyon oluşmadan önce en az bir gün doymuş toprakla karşılaşmalıdır.

Mücadele Yöntemleri:

Bu hastalığın kontrolünde kültürel yöntemler önemlidir. Kontrole yardımcı olmak için hassas ürünler arasında uzun rotasyonlar (dört ila beş yıl), iyi drenaj ve uygun toprak nem yönetimi önerilir. Toprak fümigasyonu kontrol sağlar ve plastik üzerinde yetiştirilen yüksek değerli mahsullerde tavsiye edilir. En uygun ve ekonomik kontrol Verticillium toleranslı domates çeşitlerinin kullanılmasıdır. Çoğu ticari melez, Verticillium direncine sahiptir ve çeşitli olgunluklara ve üstün bahçecilik kalitesine sahip çok çeşitli çeşitler mevcuttur.

Domateste Görülen Fungal Hastalıklar

Domateste Görülen Fungal Hastalıklar” için bir görüş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön